27 Şubat 2011 Pazar

KIŞ KAYIPLARI

     
   
    Baharın yaklaştığı şu günlerde  çevreden arı kayıpları haberleri gelmeye başladı. % 15-20 ye kadar normal olan kayıplar, % 30 ile % 100 arasında seyretmiş neyin ve nelerin sebep olduğu bilinmeyen kayıplar ise koloni çökme bozukluğu olarak adlandırılmıştır. Sebeplerini daha önce yazmıştık, belirtileri ise şunlardır:
Ø      Arıların aniden ortadan kayboldukları gözlenir.
Ø      Hasta ve ölü arı görülmez sadece boş kovanla karşılaşılır.
Ø      Eğer ana arı bundan etkilenmemişse yalnız veya az sayıda işçi arıyla etrafta dolaşırken görülür.
Ø      Bir çok olayda kovanlarda bal mevcuttur, eş zamanlı bir yağmacılık söz konusu değildir.
Ø      Yeterince yavru olmasına rağmen bunlara bakacak iş gücü yetersizdir.
Ø      İş gücü yaş dağılımı uygun ve dengeli değildir. Başlıca genç arılar mevcuttur.
Ø      Kovan etrafında ve kovan girişinde ya az sayıda veya hiç ölü arının bulunmaması gibi semptomlarla karşılaşılır.

5 Şubat 2011 Cumartesi

ARICILIKTA NEREDEYİZ?

    Dünya ülkeleri arasında bir çok sektörde çok gerilerde olmamıza rağmen arıcılıkta koloni varlığı 4.889.960 ile ikinci bal üretimi ton olarak  81.364 ile ikinci ortalama üretim kilogram olarak 16,642 ile altıncı sırada bulunmaktayız. Zengin  flora ve ekosistemlerle Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Koloni varlığı ve bal üretiminde ikinci olmamıza rağmen koloni başına bal üretiminde altıncı sırada olmamızın sebebi araştırılmalı. Arıcılıkta ileri ülkeler diğer arı ürünlerinde ön sıralarda yer alırken Türkiye ‘de 3-4 bin ton balmumu, kayıtlara girmeyecek kadar az miktarda arı sütü , polen ve propolis üretilmektedir. Yeterli eğitim programlarının olmayışı, yeterli uzman yetiştirilememiş olması, damızlıkçı işletmelerin yetersizliği,alt yapı noksanlığı ve ayrılan kaynakların beklenen düzeyde olmaması arıcılığımızı olumsuz etkilemektedir.
     Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Çakmak ülkemiz arıcılığında yapılması gerekenleri şu şekilde özetlemektedir;
1.Kovan yapımında kullanılan ağaç ve malzemelerin kalitesi, kovan standartlarının bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenmesi,
2.Ham petekler: deterjan, parafin, naftalin ve ilaç kalıntılarına çözüm getirilmesi,
3.Beslemede kullanılan kek (soya unu, GDO ürünü fruktoz), şurup, katı şeker konusundaki karmaşanın çözümlenmesi,
4.Dirençli yerli arı hatlarının seçimi ve yerli ırkların korunması: başta varroaya karşı olmak üzere; Güve,Nosema, Mantar, Bakteri, Virüsler,
5.Sentetik kimyasalların yerine doğal ilaçların kullanılması,
6.Tarımsal ilaç kullanılan bölgelerden uzak durulması ve Doğal veya Ekolojik tarım bölgelerinin tercih edilmesi,
7.Uygun olabilecek bölgelerde ve özellikle ağaçlandırma sahalarında bal ormanlarının oluşturulması,
8.Arıcılık malzemeleri: özellikle süzme makineleri, depolama kapları gibi tüm arıcılık malzemelerinde sağlıklı ve mümkünse doğal malzemeler tercih edilmeli hijyenik kurallara titizlik gösterilmesi,
9.Gezgini arıcığın bölgesel ve arı ırklarının doğal habitatlarına göre yapılması,
10.Bölgesel arıcılık eğitim merkezleri ve AB tarafından akredite olabilecek ulusal arı ürünleri analiz laboratuarlarının en kısa zamanda kurulmasıdır.